Theses 

Zdravý způsob života olomouckých studentů sociologie – Andrea MIKULOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea MIKULOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý způsob života olomouckých studentů sociologie

Healthy lifestyle of students of sociology in Olomouc

Anotace: Práce seznamuje čtenáře s tím, jak lze definovat životní styl a s faktory, které jej ovlivňují. Nabízí přehled základních statistik týkajících se zdraví české populace a do výzkumu postojů mládeže ke zdraví a činnostech, které s ním souvisí. Formuluje principy zdravého životního stylu. Ukazuje výsledky výzkumu provedeného mezi studenty sociologie Univerzity Palackého v Olomouci, který zjišťuje dodržování zdravého životního stylu v závislosti na jejich pohlaví, sociálním postavení a místě bydliš

Abstract: This text describes how to define lifestyle and factors, which influence lifestyle. It shows some statistic figures of czech population's health and research about opinions of young people about health and activties which are bound with healthy lifestyle. It form principles of healthy lifestyle. Shows results of research concluded with students of sociology of Univerzity of Palacký in Olomouc, which is indicating how healthy lifestyle is held by them based on their sex, social status and a place

Klíčová slova: životní styl, zdravý životní styl, faktory ovlivňující životní styl, sociální status, výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011
  • Identifikátor: 93846

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MIKULOVÁ, Andrea. Zdravý způsob života olomouckých studentů sociologie. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz