Bc. Anna Zdarsová

Master's thesis

Porovnání fyzické zdatnosti a indexu tuhosti tepenné stěny u zdravých nesportujících mužů a hráčů basketbalu

Physical Fitness and Cardio-Ankle Vascular Index Comparison in Healthy Nonathlete Men and Basketball Players
Abstract:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv pravidelné pohybové aktivity na tepennou tuhost vyjádřenou hodnotou CAVI. Studie se účastnilo 18 zdravých mužů ve věku 36,4 ± 3,1 let, z toho 10 mužů představovali hráči basketbalu a 8 nesportujících mužů se sedavým způsobem života. U všech probandů byl naměřen parametr CAVI a následně podstoupili testy pro zjištění tělesné zdatnosti. Při porovnání výsledků byly …more
Abstract:
The aim of this study was to determine the impact of regular physical aktivity on arterial stifness presented by CAVI. The study involved 18 healthy men aged 36,4 ± 3,1 from which 10 were players of the basketball and 8 was nonathlete men with sedantery lifestyle. Every person underwent the measurment of CAVI and test for evaluating of their physical fitness. The data showed that players of the basketball …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta