Bc. Aleš ŘEZNÍČEK

Diplomová práce

Odpadové hospodářství v environmentální výchově na SOŠ

Waste management in the environmental education at the secondary vocational schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fungováním odpadového hospodářství v České republice a dále je zde přiblížen stav environmentální výchovy v našem školství. Výsledkem této práce je interaktivní učební pomůcka s názvem ?Pomoz vyčistit své město?, která se pokouší zábavnou formou seznámit studenty s problematikou třídění a druhotného využití odpadů ve svém městě. Tato učební pomůcka je návrhem, který by měl …více
Abstract:
Diploma thesis is aimed at the theme of waste management in Czech Republic and quality level of environmental knowledge in Czech system of education. The result of this thesis is an interactive learning tool named ?Help to Clean Your City? that, using the interesting and funny way, tries to introduce problems of separating of waste and secondary conversion and using of waste in the city. This learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Vaňková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZNÍČEK, Aleš. Odpadové hospodářství v environmentální výchově na SOŠ. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů