Bc. Sabina Rázková

Diplomová práce

Rozdíly mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči

Differences between Fire rescue service and Volunteer fire departments in The Pardubice region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozdíly mezi hasiči dobrovolnými a profesionálními. Obě skupiny hasičů jsou srovnávány z několika hledisek. Těmito hledisky jsou například: samotná činnost obou skupin, systém organizace a hierarchie uvnitř obou skupin, genderové zastoupení ve skupinách a množství sociálního kapitálu a prestiže. Informace jsou získávány pomocí pozorování, rozhovorů a dotazníků. Obě skupiny …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the differences between volunteer and professional firefighters. Both groups of firefighters are compared from several points of view. These are, for example, the activities of the two groups themselves, the organization system and the hierarchy within the two groups, the gender representation in groups and the amount of social capital and prestige. Information is gained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rázková, Sabina. Rozdíly mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie