Mgr. Jiří Fajkoš

Bakalářská práce

VGI (Volunteered Geographic Information) v krizovém managementu

VGI in emergency management
Anotace:
Práce nazvaná VGI (Voluteered Geographic Information) v krizovém managementu se zabývá možnostmi využití tohoto zdroje informací pro potřeby záchranných a humanitárních prací během mimořádných událostí. Předmětem VGI je sběr dat neboli crowdsourcing prostorových informací a práce dobrovolníků. Tato bakalářská práce analyzuje zapojení VGI na příkladech z minulosti a popisuje na nich důvody a význam …více
Abstract:
In this thesis, named VGI (Voluteered Geographic Information) in Crisis Management, prospects of using this new volunteered information source are studied in order to esablish their value for emergency and humanitary needs during major events. The subject of VGI is data collection (crowdsourcing) of spatial information and volunteer work related to it. The purpose of this bachelor thesis is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radka Báčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta