Jan Geršl, DiS.

Bakalářská práce

Morphosyntactic Differences between Standard and Australian English

Morphosyntactic Differences between Standard and Australian English
Abstract:
Tato práce se zabývá nastíněním a popsáním morfosyntaktických rozdílů mezi standardní a australskou angličtinou. V první části (teorie) jsou zpracovány klíčové pojmy jako jsou standardní angličtina a její varianty, akcent a dialekt. Další část je věnována australské angličtině převážně její historii, členění, vlivům a hlavním rysům. V druhé části jsou nastíněna morfosyntaktická specifika australské …více
Abstract:
The thesis focuses on outlining and describing morphosyntactic differences between Standard and Australian English. In the First part (theory), information about key concepts, such as Standard English and varieties of English, accent and dialect is provided. Another section is given to Australian English, mainly its history, varieties, influences and main features. In the Second part morphosyntactic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Geršl, Jan. Morphosyntactic Differences between Standard and Australian English. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi