Bc. Jana Uchočová

Bakalářská práce

Informační gramotnost studentů středních knihovnických škol se zaměřením na tvorbu a sdílení informací

Information Literacy of Students on Librarian Secondary Schools with the Focus on Creating and Sharing of Information
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informační gramotnosti studentů středních knihovnických škol. Teoretická část vymezuje informační gramotnost, popisuje koncept mediální a informační gramotnosti a na základě standardu mediální a informační gramotnosti vymezuje oblast tvorby a sdílení informací. Poté popisuje informační vzdělávání na středních školách a z hlediska informační gramotnosti charakterizuje studenty …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with information literacy of students on librarian secondary schools. The theoretical part defines information literacy, describes the concept of media and information literacy and on the basis of the Media and Information Literacy Standard defines the area of creating and sharing of information. After that it describes information education at secondary schools and, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta