Bc. Lucie Horáčková

Diplomová práce

Pěstounská péče na přechodnou dobu jako nástroj sanace biologické rodiny

Temporary foster care as a tool for family preservation services
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké jsou zkušenosti a názory sociálních pracovníků OSPOD a pěstounů na přechodnou dobu na využití pěstounské péče na přechodnou dobu v procesu sanace biologické rodiny v rámci sociálně-právní ochrany dětí?“ Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretickou, metodologickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezeny …více
Abstract:
The aim of this thesis was to answer the main research question: "What are the experiences and opinions of social workers and temporary foster parents for the use of temporary foster care during the process of rehabilitation of the biological family in the context of child protection?"The thesis is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. The theoretical part explains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., Mgr. Lucie Růžičková
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií