Mgr. Matěj Dvořáček

Master's thesis

Právní meze daňové optimalizace

Legal Limits for Tax Optimization
Abstract:
Hlavním cílem práce je nalezení hranice mezi legální daňovou optimalizaci a daňovým únikem. Tato hranice je často velmi neostrá a je proto třeba vyvinout přiměřené úsilí k jejímu definovaní. V práci je nejprve vymezen kontext daňové optimalizace. Posléze se práce zabývá dissimulovaným právním jednáním, doktrínou zákazu zneužití práva a daňovou optimalizací v mezinárodněprávním kontextu. Zvláštní pozornost …more
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to discover the border among legal tax optimization and tax evasion. This limit is often blurred and therefore it has to be done reasonable efforts to ensure its definition. The paper first defines the context of tax optimization. Then the work deals with dissimulated legal action, prohibition of the abuse of rights doctrine and tax optimization in the international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta