Bc. Veronika Hradecká

Diplomová práce

Sociální sítě jako nástroj marketingové strategie

Social Media as a Tool of Communication Strategy
Anotace:
Diplomová práce se především zaobírá problematikou projektování marketingové strategie za použití nástrojů sociálních sítí ve vybraném podniku. Oborovým teoretickým rámcem je koncept marketingového mixu, marketingové strategie a sociální sítě tak, jak jej vysvětluje příslušná oborová odborná literatura, tedy jako koncept 4P a 4C služeb, principy a metody tvoření marketingové strategie a základní charakteristika …více
Abstract:
The diploma thesis deals mainly with the design of marketing strategy using social networking tools in selected company. The theoretical framework of the theoretical framework is the concept of marketing mix, marketing strategy and social network as explained in relevant professional literature, ie as concept of 4P and 4C services, principles and methods of creating marketing strategy and basic characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace