Theses 

Krajní pravice v českém parlamentu? Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa a Úsvit přímé demokracie. – Bc. Richard TRÁVNÍČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Richard TRÁVNÍČEK

Diplomová práce

Krajní pravice v českém parlamentu? Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa a Úsvit přímé demokracie.

Radical Right-Wing Parties in Czech Parliament? Coalition for Republic - Republican Party of Czechoslovakia and Dawn of Direct Democracy.

Anotace: Diplomová práce se zabývá fenoménem krajní pravice, a to konkrétně v českém parlamentu. Cílem práce je zhodnotit, zdali se politické subjekty Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa a Úsvit přímé demokracie dají označit jako krajně pravicová politická uskupení. Tuto výzkumnou otázku autor operacionalizuje/zkoumá pomocí konceptů krajní pravice Casse Mudda a Hanse-Georga Betze. V první teoretické části autor diplomové práce představuje termín krajní pravice, aby posléze nastínil i jeho historické působení v České republice. Poté jsou představeny dvě hlavní typologie již zmíněných autorů. Ve druhé, tedy v analytické části, jsou představena obě politická uskupení. Autor popisuje jejich vývoj a profilaci. Posléze autor představuje program republikánů k volbám do PS PČR v roce 1996 a program hnutí Úsvit k volbám do PS PČR v roce 2013. Na základě těchto programů autor zkoumá, zdali se oba politické subjekty dají klasifikovat jako krajně pravicové a provádí jejich komparaci. Nakonec autor zkoumá, zdali se obě politická uskupení dají klasifikovat jako protestní strany.

Abstract: The master's thesis deals with the phenomenon of the far right in the Parliament of the Czech Republic. The purpose of the thesis is to determine whether the Coalition for Republic Republican Party of Czechoslovakia and Dawn of Direct Democracy can be characterized as radical right-wing parties. This research is based on concepts of radical right-wing politics by Cas Mudde and Hans-Georg Betz. In the theoretical part, the term of far-right politics is defined and at the same time discussed in terms of the Czech historical context. There are also described two principal typologies formed by C. Mudde and H. G. Betz. In the analytical part, both political parties are introduced. The author of the thesis focuses on their development and purpose. The election platform of the Republican Party to the Chamber of Deputies in 1996 and the election platform of Dawn of Direct Democracy to the Chamber of Deputies in 2013 are thoroughly analysed. On the basis of these platforms and subsequent comparison of both political parties, the author tries to determine whether they are or are not radical right-wing parties. Finally, the author of the paper answers if both parties can be classified as protest parties.

Klíčová slova: krajní pravice, krajně pravicové strany, protestní strany, SPR-RSČ, republikáni, Miroslav Sládek, Tomio Okamura, Úsvit přímé demokracie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=202179 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

TRÁVNÍČEK, Richard. Krajní pravice v českém parlamentu? Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa a Úsvit přímé demokracie.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz