Bc. Lenka Fuxová

Master's thesis

Gender aspekt v rodinné výchově a primární socializaci

Gender Aspect in Family Upbringing and Primary Socialization
Anotácia:
Obsahem diplomové práce je problematika genderu a genderové socializace v českém prostředí. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu gender a souvisejících okruhů, zejména genderové identity, genderové role, socializace. Empirická část se potom zabývá genderovou socializací v rodině, jejím cílem je zjistit, jak ovlivňuje působení rodičů a jejich způsob výchovy utváření genderu, který je v souladu …viac
Abstract:
Content of this thesis are problems of gender and gender socialization in the Czech surrounding. Theoretical part is aimed at explanation of gender and related topics, especially gender identity, gender roles, socialization. Practical part deals with a gender socialization in the family, principal aim is find out how family upbringing affects formation of gender which is same as sex of individuals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedúci: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fuxová, Lenka. Gender aspekt v rodinné výchově a primární socializaci. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / odbor:
Specialisation in Educational Sciences / Resocialization Pedagogy