Mgr. Marie Vaculová

Bakalářská práce

Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku

Diagnosis of childrens preconceptions in primary educationn
Anotace:
Bakalářská práce "Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku" pojednává o problematice diagnostiky předškolních dětí v mateřské škole. Teoretická část se věnuje popisu prekoncepcí a jejich diagnostice. V praktické se zaměřuje na diagnostiku dětských prekoncepcí prostřednictvím rozhovoru, kresby s komentářem a sebereflektivního rozhovoru.
Abstract:
Bachelor thesis "Diagnostics of children's preconceptions in preschool age" deals with problematics of diagnostics of preschool children and described methods of diagnostics of children preconceptions suitable for diagnostics processing of children's preconceptions. In the practical part there is used dialog as a tool for diagnostics of children's preconceptions, drawings with commentary and self-reflection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy