Mgr. Marie Vaculová

Bachelor's thesis

Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku

Diagnosis of childrens preconceptions in primary educationn
Anotácia:
Bakalářská práce "Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku" pojednává o problematice diagnostiky předškolních dětí v mateřské škole. Teoretická část se věnuje popisu prekoncepcí a jejich diagnostice. V praktické se zaměřuje na diagnostiku dětských prekoncepcí prostřednictvím rozhovoru, kresby s komentářem a sebereflektivního rozhovoru.
Abstract:
Bachelor thesis "Diagnostics of children's preconceptions in preschool age" deals with problematics of diagnostics of preschool children and described methods of diagnostics of children preconceptions suitable for diagnostics processing of children's preconceptions. In the practical part there is used dialog as a tool for diagnostics of children's preconceptions, drawings with commentary and self-reflection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedúci: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training