Theses 

Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku – Mgr. Marie Vaculová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Mgr. Marie Vaculová

Bakalářská práce

Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku

Diagnosis of childrens preconceptions in primary educationn

Anotace: Bakalářská práce "Diagnostika dětských prekoncepcí v předškolním věku" pojednává o problematice diagnostiky předškolních dětí v mateřské škole. Teoretická část se věnuje popisu prekoncepcí a jejich diagnostice. V praktické se zaměřuje na diagnostiku dětských prekoncepcí prostřednictvím rozhovoru, kresby s komentářem a sebereflektivního rozhovoru.

Abstract: Bachelor thesis "Diagnostics of children's preconceptions in preschool age" deals with problematics of diagnostics of preschool children and described methods of diagnostics of children preconceptions suitable for diagnostics processing of children's preconceptions. In the practical part there is used dialog as a tool for diagnostics of children's preconceptions, drawings with commentary and self-reflection.

Klíčová slova: dítě, předškolní věk, prekoncepce, učitel, rozhovor, kresba, diagnostika. Child, preschool age, preconception falks, drawing, diagnosis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 01:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz