Nan Wang

Diplomová práce

Analysis of the Business Cycle and Capital Structure Relation in the US

Analysis of the Business Cycle and Capital Structure Relation in the US
Anotace:
Using panel data models to estimate the impact of determinants on capital structure choice. Main purpose of this thesis is to give empirical analysis on the relationship between business cycle and companies’ leverage. We also take other potential macroeconomic and microeconomic determinants into consideration. Focusing on gaming and automotive companies listed in US market in period of 2007-2017, we …více
Abstract:
Using panel data models to estimate the impact of determinants on capital structure choice. Main purpose of this thesis is to give empirical analysis on the relationship between business cycle and companies’ leverage. We also take other potential macroeconomic and microeconomic determinants into consideration. Focusing on gaming and automotive companies listed in US market in period of 2007-2017, we …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance