Bc. Petra Munzarová

Bachelor's thesis

Studium vazby paramagnetických rutheniových metaloléčiv na makrocyklické nosiče pomocí NMR spektroskopie

Binding study of paramagnetic ruthenium metallodrugs and macrocyclic carriers by using NMR spectroscopy
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu vazby potenciálních ruthenitých metaloléčiv na vybrané makrocyklické nosiče. V teoretické části jsou popsány základní informace o platinových a potenciálních rutheniových protirakovinných metaloléčivech. Dále práce obsahuje kapitoly týkající se makrocyklických nosičů, NMR spektroskopie, vlivu chemické výměny na NMR spektra a výpočtu vazebných konstant. V praktické …viac
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with studying of bind between a potential ruthenium metallodrug and a macrocyclic carrier. The theoretical part gives basic information about platinum and potential ruthenium anticancer metallodrug. It also contains chapters focused on macrocyclic carriers, NMR spectroscopy, the influence of chemical exchange on NMR spectra and calculation of binding constant. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta