Mgr. Marie Klumplerová

Disertační práce

Comparative genomics of the major histocompatibility complex in the family Equidae

Comparative genomics of the major histocompatibility complex in the family Equidae
Anotace:
Geny hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) jsou nezbytné pro správnou funkci získané imunity u čelistnatých obratlovců. Proměnlivost v genech MHC má vliv na řadu důležitých biologických znaků, které zahrnují imunitní rozpoznání vlastního od cizího, vnímavost k infekčním a dalším typům onemocnění, výběr partnera i průběh těhotenství. MHC je považováno za typický příklad adaptivní genetické variability …více
Abstract:
Genes of the major histocompatibility complex (MHC) are crucial for the adaptive immune system of jawed vertebrates. Variation at the MHC loci affect many important biological traits, including immune recognition, susceptibility to infectious and other diseases, mating preferences, and/or maternal-fetal interaction and pregnancy outcome. MHC has become a paradigm for how pathogens are shaping the patterns …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta