Bc. Vladislav Jakubů

Diplomová práce

Analýza strategie Made in China 2025

Analysis of strategy Made in China 2025
Anotace:
Cílem práce byla podrobná analýza plánu Made in China 2025, který v roce 2015 představila Čínská lidová republika jako komplexní strategický plán na základě, kterého by mělo dojít jak k rozvoji průmyslových kapacit země, tak i hospodářství jako celku. Práce tak postupně sumarizuje stěžejní body vztahující se k postavení Číny ve světovém hospodářství, na které dále navazují základní koncepty, které …více
Abstract:
The aim of this thesis was a detailed analysis of the strategy Made in China 2025, which was introduced by People's Republic of China in 2015 as a complex strategic plan based on the development of the country‘s industrial capacity and the whole economy. This thesis gradually summarizes the key points related to China's position in the world economy, which are followed by the basic concepts that led …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta