Mgr. Bc. Petra Seidlová

Diplomová práce

Služby středisek vysokých škol poskytované studentům se sluchovým postižením

Services of Support centres for students with hearing impairment at university
Anotace:
Diplomová práce se zabývá službami, které zajišťují střediska či centra na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami studentům se sluchovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje základní informace o sluchovém postižením a vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice, přičemž se podrobněji zaměřuje na podmínky vzdělávání u osob se sluchovým …více
Abstract:
This master degree thesis is concentrated on services, which are provided by Support Centres for students with special needs to students with hearing impairment. The thesis is divided into two parts. The theoretical part includes main information about hearing impairment and the education of people with hearing disability in the Czech Republic. The third chapter is focused on conditions of the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta