Ing. Bc. Jiří Marek

Diplomová práce

Otevřená data v akademické praxi

Open Data in Academia
Anotace:
Práce je zaměřena na další vývojový stupeň publikování výsledků akademické a vědecké činnosti. V situaci, kdy se Open Access neboli otevřený přístup k vědeckým publikacím stává pomalu standardem akademické komunikace, lze otevřená vědecká data (neboli ORD) vnímat jako další vývojový stupeň otevřeného výzkumného prostředí. Internet v tomto kontextu stále více ovlivňuje poměrně konzervativní prostředí …více
Abstract:
The thesis is focused on further development stage of a new way of result-publishing of academic and scientific activities. Open Access or Open Access to scientific publications is slowly becoming a standard of academic communication. Therefore, Open Research Data can be perceived as a further developmental stage of the open research environment. In this context, the Internet is increasingly influencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. MgA. Jakub Míšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta