Bc. Rudolf Resl

Bakalářská práce

Porovnání programů pro převod RAW formátu a kvality výstupů fotografií při použití různých RAW editorů

A comparison of the programs for transfer RAW formats and a quality of outputs of photographs hen using variol RAW editors.
Anotace:
Bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s různými programy pro převod fotografického formátu RAW a jak s nimi pracovat. Dále se práce zabývá převodem RAW formátu do nejběžnějších a nejpoužívanějších obrazových formátů, porovnáním jednotlivých programů, jejich vlastností, rozdílů, výhod, nevýhod a v neposlední řadě se v práci čtenář seznámí s praktickou aplikací formátu RAW.
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to make readers acquainted with various programs for transformation of RAW image format and how to work with them. The thesis deals with the transformation of RAW format into the most common and most used image formats, comparing of single programs and their characteristics, advantages, disadvantages and at last to make the readers acquainted with the practical …více
 

Klíčová slova

RAW grafický editor převod RAW DNG
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Resl, Rudolf. Porovnání programů pro převod RAW formátu a kvality výstupů fotografií při použití různých RAW editorů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma