Bc. Lucie Géryková

Diplomová práce

Účetní výkazy v souladu s IFRS pro malé a střední podniky

Financial statements in compliance with the IFRS for SMEs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou účetních výkazů tvořených podle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). Tento standard byl vyvinut v důsledku probíhající globalizace a jeho hlavním cílem je zajištění srovnatelných, spolehlivých a relevantních informací v účetních výkazech ekonomických subjektů. V rámci práce budou převedeny účetní výkazy konkrétního …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with a creation of financial statements in compliance with the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). IFRS for SMEs was created as a consequence of an ongoing globalization and the main goal of the IFRS for SMEs is ensuring of the comparable, reliable and relevant information in financial statements of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta