Bc. Eliška Putnová

Master's thesis

Vývoj frekventantů integrativního terapeutického výcviku z perspektivy společných faktorů

Development of Training in Psychotherapy Integration trainees From the Common Factors Perspective
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem terapeutických dovedností frekventantů integrativního terapeutického výcviku zkoumaného z pohledu společných účinných faktorů. Cílem je popsat, jakým způsobem se u frekventantů v průběhu pěti let výcviku proměňují četnosti využívání společných faktorů. Analyzovaným materiálem jsou formulace případů, které tvořilo 22 frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii na …more
Abstract:
The present thesis explores the development of therapeutic skills of trainees they gain in integrative psychotherapy training, investigated from the common factor perspective. The aim is to describe changes in frequencies of common factors usage during the five-year training. 22 trainees from the Training in Integrative Psychotherapy course were creating case formulations at the end of each year of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií