Mgr. Andrea Berčáková

Bakalářská práce

Mechanické vlastnosti smykově porušených hornin z území brněnské aglomerace

Mechanic properties of sheared rocks from the Brno area
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the determination of mechanical properties of rocks in shear damaged areas of the territory of the Brno agglomeration. This is a diorite from the quarry site of Brno-Komin, granodiorite type Jundrov of the Brno-Pisárky and granodiorite type King's field of quarry Vranov u Brna. The aim was to investigate the residual shear pevnosř on broken rock surfaces using laboratory …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá stanovením mechanických vlastností hornín na šmykovo porušených plochách z územia brnenskej aglomerácie. Jedná sa o diorit z kameňolomu z lokality Brno-Komín, granodiorit typu Jundrov z oblasti Brno-Pisárky a granodiorit typu Kralovo pole z kameňolomu Vranova u Brna. Cieľom bolo vyšetriť reziduálnu šmykovú pevnosř na porušených plochách hornín, pomocou laboratórneho, šmykového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta