Martina SCHOLASTEROVÁ

Bakalářská práce

Sociální služby pro seniory v Ostravě se zaměřením na domov se zvláštním režimem.

Social services for seniors to Ostrava focused on special treatment house.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá sociálními službami na území města Ostravy a zaměřuje se na domov se zvláštním režimem. Sociální služby pro uvedenou cílovou skupinu jsou nejprve rozděleny na terénní, ambulantní a pobytové, a poté blíže specifikovány.
Abstract:
This bachelor work deals with social services within the area of Ostrava city and is aimed at special treatment house. Social services for stated target-groups are firstly divided into field, ambulatory and stay and further specified.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Skříšovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHOLASTEROVÁ, Martina. Sociální služby pro seniory v Ostravě se zaměřením na domov se zvláštním režimem.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta