Bc. Jana Dvořáková

Bachelor's thesis

Zadávání skupinové práce ve výuce českého jazyka na základní škole

The start of Czech language group work at the primary school
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá interakcí mezi začínajícím učitelem a žáky během přípravy na skupinovou práci v hodinách českého jazyka, kdy učitel zadává pokyny k práci, vytvářejí se skupiny a dochází k určení rolí jednotlivých žáků. První část práce, teoretická, je zaměřena na přiblížení skupinové práce jako organizační formy výuky, seznamuje s pojem interakce ve výuce a představuje konverzační analýzu …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the interaction between the novice teacher and the pupils during the preparation for group work in Czech language lessons when the teacher gives instructions, groups are created and the roles of individual pupils are determined. The theoretical part focuses on approaching group work as an organizational form of teaching, introduces the concept of interaction in teaching …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta