Bc. Milan König

Diplomová práce

Projekt analýzy, návrhu a realizácie inovácie serverovej bázy a dátového úložiska v konkrétnom podniku

Project of analysis, design and implementation of innovation of server base and data storage in a particular company
Abstract:
Diploma thesis deals with the project proposal and project realisation of server base and data storage inovation in a particular enterprise, where prior analysis of real status of information system in connection with new informatic – technological solutions were made. First chapter is aimed to determination of basic key terms. Second chapter describes the status of information system before the innovation …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu inovácie serverovej bázy a dátového úložiska v konkrétnom podniku, ktorému predchádzala analýza reálneho stavu informačného systému v súvislosti so zavádzaním nových informačno-technologických riešení. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie základných pojmov, ktoré sú v práci kľúčové. V druhej kapitole je popísaný stav informačného systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management