Bc. Petr Cacek

Diplomová práce

Nové trendy v cestovním ruchu a jejich využití v rámci nabídky cestovní kanceláře

The New Trends in Tourism and their Use in Travel Agency´s Offer
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá současnými trendy v oblasti cestovního ruchu a návrhem nového produktu pro cestovní kancelář. Tento produkt by měl cestovní kancelář diferenciovat od ostatních cestovních kanceláří na trhu, upevnit její pozici a samozřejmě přivést nové zákazníky. V první kapitole se čtenář seznámí s literárním přehledem a základními pojmy. Následuje rozbor současných trendů a plynule …více
Abstract:
The Master’s thesis deals with current trends in the field of tourism and with a proposal of a new product for a travel agency. The product aims to differentiate the travel agency from other travel agencies on the market, strengthen its position, and attract new customers. The first chapter provides an overview of literature and explains basic terms. Then follows an analysis of current trends and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.