Simona JUREKOVÁ

Bakalářská práce

Neverbální komunikace - proxemika E. T. Halla

Nonverbal communication - proxemics of E. T. Hall
Anotace:
Bakalářská práce se primárně soustředí na proxemickou teorii E. T. Halla a pozdější aplikaci této teorie v psychologických výzkumech. Cílem této práce bylo vymezení proxemiky v rámci neverbální komunikace a srovnání díla E. T. Halla a pozdějších autorů. Teoretické část se proto soustředí na odlišnosti v díle E. T. Halla a sociálních psychologů. V praktické části je zhodnocena využitelnost proxemické …více
Abstract:
The bachelor thesis is primarily focused on proxemic theories by E. T. Hall and later applications of this theory in the psychological research. The aim of this thesis is to define proxemics within the nonverbal comunication and compare work by E. T. Hall with contemporary researchers. Therefore, in the theoretical part is concentrated on the differences between the anthropological work of E. T. Hall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUREKOVÁ, Simona. Neverbální komunikace - proxemika E. T. Halla. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma