Bc. Jan Rypar

Diplomová práce

Fundamentální analýza akcií vybraných společností farmaceutického odvětví

Fundamental share analysis of selected companies of pharmaceutical sector
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Fundamentální analýza akcií vybraných společností farmaceutického odvětví“ je výpočet vnitřních hodnot analyzovaných společností, jejich srovnání s aktuální tržní cenou a podání investičního doporučení. První část je zaměřena na charakteristiku přístupů k analýze cenných papírů a charakteristiku investičních strategií. V druhé části je komplexně rozebrána fundamentální analýza …více
Abstract:
The subject of the thesis „Fundamental Share Analysis of Selected Companies of Pharmaceutical Sector“ is a calculation of intristic values of the analyzed companies, their comparison to the current market price and subsequent provision of an investment recommendation. The first part focuses on the approaches to security analyses and on the characteristics of investment strategies. Second part obtains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta