Markéta Koláčková

Master's thesis

Marketing ve farmaceutickém sektoru zdravotnického systému

Marketing in the pharmaceutical sector of health system
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit farmaceutických společností. Konkrétně na léčivé prostředky kardiologické linie, tedy léků vázaných na lékařský předpis. V literární rešerši teoretické části práce je popsána problematika farmaceutického průmyslu a trhu léčiv. Také je zde popis marketingové komunikace a nástrojů marketingového mixu. Metodické část obsahuje popis využité …more
Abstract:
This thesis analyses marketing activities of pharmaceutical companies. Specifically, it focuses on pharmaceuticals used for treating cardiac diseases, ergo prescribed medicine. The theoretical part describes current state and issues of the pharmaceutical market along with detailed information on marketing communications and the tools of marketing mix. The methodological portion contains overview of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Ondřej Lešetický
  • Reader: Libor Votava

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76540

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management