Tereza Kolouchová

Bakalářská práce

Diferenciace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a obviněných ve vazební věznici

Differentiation of sentenced prisoners and accused prisoners
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a obviněných ve vazební věznici. Bakalářská Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Bakalářská práce se v teoretické části zabývá přiblížením pojmu vazba a trest odnětí svobody, definováním pojmu diferenciace, krátkým vhledem do její historie, základním členění diferenciace na vnější …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of differentiation of convicts serving a prison sentence and accused in a remand prison. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The bachelor's thesis deals with the theoretical part of the concept of imprisonment and imprisonment, defining the concept of differentiation, a brief insight into its history, the basic division of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Biedermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech