Mgr. Filip Vojkovský

Bachelor's thesis

Analýza a srovnání volební kampaně ODS a ČSSD ve Frýdku-Místku v roce 2010

Analysis and comparison of the election campaign the ODS and CSSD in Frydek-Mistek in 2010
Anotácia:
Bakalářská práce, která se zabývá analýzou a srovnáním volební kampaně ODS a ČSSD ve Frýdku-Místku v roce 2010, je rozdělena na 2 hlavní části. První teoretická část, představí a definuje důležité pojmy, se kterými se bude pracovat v té analytické. Tato část by měla pouze pomoci při vysvětlení používaných pojmů, a tudíž bude mít sekundární roli v rámci celé práce. Stěžejní část se zabývá samotnou analýzou …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with analysis and comparison of the election campaign the ODS and ČSSD in Frýdek-Místek in 2010 is divided into two parts. The first theoretical part introduces and defines important terms for working in analysis part. This part should only help with explaining terms, so it has just secondary importance. The primary section deals with analysis of the election campign and their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií