Theses 

Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně – Bc. Lenka FOJTÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka FOJTÍKOVÁ

Master's thesis

Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně

Promotion of churches in Czech Republic: The analysis of Roman Catholic parish in Zlín

Abstract: Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků analyzovat propagaci řím-skokatolické církve v České republice, konkrétně na příkladu zlínských farností. Ve Zlíně působí dvě farnosti římskokatolické církve, jejichž působení doplňují činnosti organizací mladých lidí, které pod farnosti spadají. Analýza je doplněna o vlastní výzkum. Projekt farnosti je zaměřený na uspořádání akce, která by se stala tradiční nejen v rámci farnosti.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze promotion of Roman Catholic Churches in Czech Re-public by the example of Roman Catholic parishes in Zlín. In Zlín, there are two Roman Catholic parishes and their activity is enriched by organizations of young people that are part of those parishes. The part of analysis is the research. Project of one of those parish is specialized in organizing an event, that will become tradition of the parish and surrounding in future.

Keywords: propagace, marketingová komunikace, církev, farnost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
  • Identifier: 18373

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Křížek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18373 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Propagace církví v ČR: Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 17:16, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz