Veronika KAPICOVÁ

Bakalářská práce

Umístění rizikové skupiny nezaměstnaných zpět na trh práce

The Location of unemployed danger group back to the employment market
Anotace:
Bakalářská práce "Umístění rizikové skupiny nezaměstnaných zpět na trh práce`` se zabývá otázkou problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Vychází z odborných teoretických i praktických informací. Na konkrétní úrovni se zaměřuje na analýzu nezaměstnanosti v lounském okrese, dále pak na realizaci dlouhodobého projektu Příprava na práci v Ústeckém kraji zabývajícího se umístěním dlouhodobě nezaměstnaných …více
Abstract:
My thesis titled: "The Location of unemployed danger groups back to the employment market " is focused on the question of long-term unemployment. The work is based on theoretical information and on a concrete level, it is focused on the realization of a long-term project dealing with location long-term unemployed individuals back to the employment market and it is developing their working habits and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pleskot Igor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Sociální politika a sociální práce