Bc. Zuzana Malá

Master's thesis

Pěstounská rodina a pěstounská péče pohledem dospělých biologických dětí pěstounů

Foster Family and Foster Care from the Point of View of Adult Biological Children of the Foster Parents
Abstract:
Diplomová práce „Pěstounská rodina a pěstounská péče pohledem dospělých biologických dětí pěstounů“ pojednává v rámci teoretické části práce o systému náhradní rodinné péče v České republice a o jednotlivých formách náhradní péče o dítě: adopce, pěstounská péče, mezinárodní osvojení a náhradní výchovné péče (ústavní a ochranná výchova). V úvodu práce se zaměřuji na funkce rodiny a potřeby dítěte. Blíže …more
Abstract:
The diploma thesis „Foster Family and Foster Care from the Point of View of Adult Biological Children of the Foster Parents“ deals in its theoretical part with the concept of substitute for family care in the Czech Republic and with particular forms of substitute care for children: adoption, international adoption, foster care and substitute educational care (institutional and preventive care). In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Reader: Mgr. Olga Kusá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Education / Social Education

Theses on a related topic