Bc. Antonín Chotěborský

Bakalářská práce

Právní odpovědnost nezletilých a mladistvých osob za protiprávní jednání

Legal Lialibility of Juveniles and Minors for Unlawful Behaviour
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá právní odpovědností nezletilých a mladistvých za protiprávní jednání, jak je kodifikována současně platnými právními předpisy na území České republiky. Cílem práce je popsat význam, podíl a spolupráci jednotlivých institucí zapojených do procesu počínajícího vyšetřováním a končícím stanovením vhodného opatření. Jednotlivá opatření jsou stručně popsána a přiřazena k jednotlivým …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a legal liability of minors and adolescents for infringement as it is codified via current legislation valid in the Czech Republic. The aim of this thesis is to describe the importance, participation and co-operation of individual institutions that are involved in the process starting with investigation and ending with setting an appropriate measure. Particular measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: Mgr. Luboš Kejla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa