Bc. Marek Sedláček

Diplomová práce

Nákupní centra v Brně-geografická analýza dostupnosti

Shopping centres in Brno-geographical analysis of accessibility
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice nákupních center ve městě Brně. Konkrétně pak jejich lokalizačním faktorům s důrazem na dopravní polohu a dostupnost nejen v rámci města, ale také jeho zázemí, a to jak z pohledu individuální dopravy, tak městské hromadné dopravy. Na základě vymezených kritérií a systému hodnocení, je vytvořena komplexní metodologie a prohloubení analýz vytvořených autorem v předchozí …více
Abstract:
This thesis is focused on shopping centers in Brno. Particularly the factors affecting their localization with emphasis on transport location and accessibility by both individual and public transport not only within the city, but also its background. On basis of defined criterions and points system a complex methodology is created with aim to improve analysis from previous bachelor thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj