Bc. Dávid Urbančok

Bakalářská práce

Working with Complex SQL Queries in Unit Tests

Working with Complex SQL Queries in Unit Tests
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu a rozšírenie súčasnej podpory mock objektov v Kentico automatizovaných jednotkových testoch a ich nedostatkov pri vykonávaní operácie join v pamäti. Po analýze sa navrhne a implementuje prototyp, ktorý umožní vykonávať join v pamäti. Toto riešenie poskytne možnosť prepísať niektoré jednotkové testy na integračné, čo úplne odstráni potrebu používať databázu. Ďalej …více
Abstract:
This thesis is aimed at analyzing and extending the existing support of faking objects in Kentico’s automated unit tests and its insufficiency when performing in-memory join operations on these objects. After the analysis, a prototype solution that allows the joining to be performed in the memory is proposed and implemented. This solution will allow rewriting some integration tests to unit tests in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Strach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika