Bc. Jiří Růžek

Diplomová práce

Světová banka

Worldbank
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na postavení a úlohu Světové banky v mezinárodním finančním systému. Zvláštní pozornost je věnována analýze finančních aktivit banky. Nejdříve je popsán vznik této instituce, její organizační struktura, stanovené cíle, úkoly a činnosti, kterými se banka snaží těchto cílů dosáhnout. Další část je věnována analýze úvěrových aktivit banky od jejího vzniku, včetně popisu jejich …více
Abstract:
Thesis is focused on the position and role of the World Bank in the international financial system. Particular attention is devoted to analysis of the financial activities of the bank. First part described the establishment of this institution, its organizational structure, objectives, tasks and activities, which the bank uses to achieve these objectives. Another part is devoted to analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS