Bc. Radek Chvosta

Diplomová práce

Osobnost prodejce a zákazníka

The seller’s personality
Anotace:
Tématem diplomové práce je posouzení osobnosti prodejce a zákazníka, a to jak z pohledu osobnosti zákazníka jako firmy, tak z pohledu zákazníka jako jednající osoby. Výstupem této diplomové práce je poznání v oblasti typologie osobnosti zákazníka, kterou v návaznosti na vytvořený dotazník může využít jak obchodní oddělení firem resp. prodejci, tak i HR oddělení firem. Prodejci mohou poznat osobnost …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the assessment of retailer and customer personality from the point of view of either the B2B customer's character or a customer perspective as an acting individual. The outcome of this thesis is a cognition in the field of customer character typology, in response to a questionnaire, that can serve the sales department and also the HR department. The salesmen may know the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní