Bc. Jaromír Sobotka

Diplomová práce

Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb

Equilibrium passive sampling of persistent organic compounds in freshwater fish tissues
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl vytvořit a zhodnotit metodu rovnovážného pasivního vzorkování v tkáních sladkovodních ryb pro polychlorované bifenyly (PCBs), organochlorované pesticidy (OCPs) a polybromované difenylethery (PBDEs). V práci se srovnává metoda rovnovážného pasivního vzorkování rybí tkáně s metodou celkové extrakce rozpouštědlem. Data z rovnovážného pasivního vzorkování rybí tkáně pěti …více
Abstract:
This thesis aims to establish and evaluate equilibrium passive sampling method in fresh water fish tissue for polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorinated pesticides (OCPs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). The thesis further compares the equilibrium passive sampling method of the fish tissue with solvent exhaustive extraction. Data from equilibrium passive sampling in fish tissue …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhD. Pernilla Marianne Carlsson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta