Gabriela CHADTOVÁ

Bachelor's thesis

Metody omezení nadměrného rozvoje fytoplanktonu

Methods of reduction of excessive biomass of phytoplankton
Abstract:
Cílem práce bylo zpracovat literární přehled metod boje proti nadměrnému rozvoji fytoplanktonu. Práce také zahrnuje kritické zhodnocení použitelnosti, úspěšnosti a rizik těchto metod. Metody boje proti rozvoji nadměrné biomasy sinic a řas lze rozdělit na přímé a nepřímé. Zatímco metody přímé působí přímo proti fytoplanktonu, metody nepřímé jsou založeny většinou na snížení množství živin dostupných …more
Abstract:
The aim of this study was to prepare review of methods to combat over development of phytoplankton. The work also includes a critical evaluation of usability, efficacy and risks of these methods. The methods to combat over-development of phytoplankton can be divided into direct and indirect. While the direct methods acts directly against phytoplankton, indirect methods are based mostly on reducing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013
Accessible from:: 12. 4. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHADTOVÁ, Gabriela. Metody omezení nadměrného rozvoje fytoplanktonu. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / field:
Agriculture Specialization / Biology and protection of "hobby" organisms

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses cb44u3 cb44u3/2
20/5/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/5/2013
Bulanova, L.
21/5/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.