Bc. Zdislava Široká

Diplomová práce

Instituce a sociální kapitál

Institutions and social capital
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zkoumání efektu komunistického režimu na objem a strukturu sociálního kapitálu. Pro tento účel je využit přirozený experiment, který vznikl poválečným rozdělením Německa na dvě části. V teoretické části je vysvětlen koncept sociálního kapitálu a jeho význam. Ve druhé části jsou podrobně popsána data z Německého socio-ekonomického panelu, na kterých je tato práce založena …více
Abstract:
The subject of the thesis is to explore the effects of communist regime on the stock and structure of social capital. For this purpose, a natural experiment created in Germany is used. The theoretical part explains the concept of social capital and its importance. The second part is focused on description of data from the German Socio-Economic Panel on which basis is the thesis built. The final part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta