Lucie Macků

Bakalářská práce

Role mentora v klinické praxi pohledem studentů

Role of Mentors in Clinical Practise from Students´ Perspective
Anotace:
V bakalářské práci "Role mentora v klinické praxi pohledem studentů" jsme se zaměřili na postavení mentorů ke studentům v průběhu klinické praxe. V teoretické části jsme zpracovali téma doprovázení, klinické výukové prostředí, mentor jako tvůrce, Heronův model a supervize. K řešení problematiky bylo použito kvantitativního výzkumu technikou dotazníku. Dotazník byl vypracován pro studenty ošetřovatelství …více
Abstract:
In the Bachelor Thesis "Role of Mentor in Clinical Practice from Students' Perspective" we focused on mentor status for students during clinical practice. In the theoretical part we elaborated the topic of an accompaniment, clinical learning environment, mentor as a creator, Heron model and supervision. Quantitative research using the questionnaire technique was used to solve the problem. The questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Snopek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macků, Lucie. Role mentora v klinické praxi pohledem studentů. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe