Theses 

Právní subjektivita společenství vlastníků jednotek – Miroslav GALVAS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miroslav GALVAS

Diplomová práce

Právní subjektivita společenství vlastníků jednotek

The Owners Association Legal Capacity

Anotace: Práce se zabývá společenstvím vlastníků jednotek a jeho nejdůležitějším rysem, právní subjektivitou. K pochopení tohoto institutu je v práci rovněž vymezeno společenství jako právnická osoba a její základní znaky. První část obsahující dvě kapitoly je pojatá teoreticky, druhá část, na kterou je kladen větší důraz, je koncipována s ohledem na praxi díky použití nejdůležitějších judikátů. V závěru kapitol je i stručné pojednání o právní úpravě obsažené v novém občanském zákoníku

Abstract: The disertation is about owner´s association of units and it´s the most importatnt atribute, the legal subjectivity. To understand this institute is also defined the associatiton as a legal person and it´s basic characteristics. The first part, containing two chapters, is very theoretical. The second one, on which is the accent put, is constructed with regard to use because od using court decisions. In the end of chapters there are brief notes about new civil law codex and it´s adjustment to the topic of the disertation.

Klíčová slova: Právní subjektivita, Společenství vlastníků jednotek, Právnická osoba, Zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Petr, LL.M.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

GALVAS, Miroslav. Právní subjektivita společenství vlastníků jednotek. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:38, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz