Bc. Kristýna Zemková

Bakalářská práce

The Impact of TV: Formation of Learners' English

The Impact of TV: Formation of Learners' English
Anotace:
Práce se zabývá vlivem pravidelného sledování televize v angličtině na angličtinu českých studentů. Vychází z předpokladu, že se studenti ve škole učí britskou angličtinu, ale tráví hodně času sledování amerických seriálů. Součástí práce je výzkum, který zkoumá výslovnost a slovní zásobu 6 studentů, kteří pravidelně sledují televizi v angličtině. Jeho cílem je určit, jaký vliv to má na jejich angličtinu …více
Abstract:
The thesis deals with the impact watching TV in English has on English learners. It is based on the premise that Czech students are taught Received Pronunciation at school, but watch a lot of American TV. The thesis contains a research that examines the pronunciation and vocabulary of 6 students who watch TV in English regularly in order to determine its impact on their English.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominika Kováčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.