Bc. Kristýna Zemková

Bachelor's thesis

The Impact of TV: Formation of Learners' English

The Impact of TV: Formation of Learners' English
Abstract:
Práce se zabývá vlivem pravidelného sledování televize v angličtině na angličtinu českých studentů. Vychází z předpokladu, že se studenti ve škole učí britskou angličtinu, ale tráví hodně času sledování amerických seriálů. Součástí práce je výzkum, který zkoumá výslovnost a slovní zásobu 6 studentů, kteří pravidelně sledují televizi v angličtině. Jeho cílem je určit, jaký vliv to má na jejich angličtinu …more
Abstract:
The thesis deals with the impact watching TV in English has on English learners. It is based on the premise that Czech students are taught Received Pronunciation at school, but watch a lot of American TV. The thesis contains a research that examines the pronunciation and vocabulary of 6 students who watch TV in English regularly in order to determine its impact on their English.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dominika Kováčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Anglický jazyk a literatura

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.