Tereza Loduhová

Diplomová práce

Azylová a migrační politika Evropské unie

Asylum and Migration Policy of the European Union
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá azylovou a migrační politikou Evropské unie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část obsahuje současné právní normy a předpisy, které úzce s danou problematikou souvisí. Dále pak navazuje na azylovou politiku České republiky, kde se zabývá historickým vývojem migrační politiky až po aktuální legislativní úpravu azylu na území ČR. Praktická …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the asylum and migration policy of the European Union. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The practical part includes contemporary legal rules and directives closely connected with these policies and follows up with the asylum policy of the Czech Republic as it describes the historical development of migration policy as well as the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Týč
  • Oponent: David Sehnálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava